top of page
vulpen
Hoe werkt het?
  1. Vraag aan uw huisarts, of op de polikliniek waar u onder behandeling bent, om een kopie van het gewenste verslag uit uw dossier. U heeft daar wettelijk recht op. De periodieke verslagen die uw specialist aan uw huisarts schrijft, zijn een zeer goede informatiebron.                                                                                                      

  2. Stuur de rapporten naar deze vertaalsite.                                                                                         

  3. Het basistarief is € 20,- plus € 5,- per honderd woorden in het verslag van uw arts. Na het aanleveren van het rapport en eventuele aanvullende gegevens ontvangt u een declaratie per e-mail.                                                                                                                   

  4. Binnen een week krijgt u het rapport in begrijpelijk Nederlands terug. Als er onduidelijkheden mochten zijn, krijgt u suggesties voor vragen die u bij een volgende afspraak aan uw behandelend arts zou kunnen stellen.                                                                                                                         

  5. Via het contactformulier is er gelegenheid vragen te stellen over de vertaling.

Gebruiksvoorwaarden

Deze service is puur taalkundig: medisch jargon wordt omgezet in mensentaal en mogelijke onduidelijkheden worden gesignaleerd, evenals kennelijk niet letterlijk verwoorde oordelen over de patiënt. Er wordt geen inhoudelijk medisch commentaar gegeven, er is dus géén sprake van een consult, noch van een second opinion. De artsen bij wie u onder behandeling bent, blijven verantwoordelijk voor het bij u gevoerde medisch beleid. 

Uw medische rapport wordt open en eerlijk weergegeven.

Het is mogelijk dat uw arts bepaalde zaken in eerste instantie op een verzachtende manier heeft verteld, of het gesprek daarover heeft uitgesteld. Soms bevat een rapport ook mededelingen over uw psychisch functioneren. Als u bezorgd bent over mogelijk vervelende verrassingen, is het wellicht beter af te zien van een vertaalverzoek.

bottom of page